Zásady ochrany osobních údajů

Co jsou cookies? Tyto Zásady používání souborů cookie vysvětlují, co jsou soubory cookie a jak je používáme, typy souborů cookie, které používáme, tj. informace, které shromažďujeme pomocí souborů cookie a jak se tyto informace používají, a jak spravovat nastavení souborů cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se používají k ukládání malých informací. Jsou uloženy ve vašem zařízení, když se webová stránka načte do vašeho prohlížeče. Tyto soubory cookie nám pomáhají, aby webová stránka správně fungovala, byla bezpečnější, poskytovala lepší uživatelskou zkušenost a porozuměla tomu, jak webová stránka funguje a analyzovala, co funguje a kde je třeba zlepšit. Jak používáme soubory cookie? Jako většina online služeb používá naše webové stránky soubory cookie první a třetí strany k několika účelům. Cookies první strany jsou většinou nezbytné pro správné fungování webových stránek a neshromažďují žádné vaše osobní údaje. Soubory cookie třetích stran používané na našem webu slouží především k pochopení toho, jak web funguje, jak s naším webem komunikujete, k zajištění bezpečnosti našich služeb, poskytování reklam, které jsou pro vás relevantní, a celkově k poskytování lepšího a vylepšeného uživatele. zkušenosti a pomohou urychlit vaše budoucí interakce s našimi webovými stránkami.

 
Spravujte předvolby souborů cookie

Nastavení Cookie

Předvolby souborů cookie můžete kdykoli změnit kliknutím výše na „Nastavení Cookie“. To vám umožní znovu navštívit banner souhlasu se soubory cookie a změnit své preference nebo svůj souhlas ihned odvolat. Kromě toho různé prohlížeče poskytují různé způsoby blokování a mazání souborů cookie používaných webovými stránkami. Můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby blokoval/smazal soubory cookie. Níže jsou uvedeny odkazy na podpůrné dokumenty o tom, jak spravovat a odstraňovat soubory cookie z hlavních webových prohlížečů.
 

Zásady zpracování osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”). TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE Správcem Vašich osobních údajů je společnost Diamond Consulting s.r.o., se sídlem Uhliště 23, Chudenín, PSČ 34022, IČ: 291 15 809, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25979 (dále jen „správce“). Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Diamond Consulting s.r.o., Uhliště 23, Chudenín, PSČ 34022, adresa elektronické pošty gdpr[zavináč]diamondconsulting.cz Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů webových stránek provozovaných společností Diamond Consulting s.r.o. 1. Společnost Diamond Consulting s.r.o., se sídlem Uhliště 23, Chudenín, PSČ 34022, IČ: 291 15 809, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25979 (dále jen „prodávající“ nebo „Správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • cookies
 • IP adresu

2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce, nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení, který je součástí každého informačního newsletteru. Správce zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence komunikace a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce. 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. 4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • Poskytovatel hostingového řešení: NETIO Solutions s.r.o., se sídlem Přecechtělova 2238/1, Praha 15500, CZECH REPUBLIC, IČ: 24318027, Společnost vedená Městským soudem v Praze, Oddíl C, Vložka 195992.
 • Kontaktní aplikace – on-line chat: Smartsupp.com, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 1957/13, 602 00, Brno. Společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, vložka C 86206.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU. 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese: gdpr@diamondconsulting.cz 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 13. 12. 2021.